Peer Effects

Peer Effects, kişinin karar alma mekanizmasında çevresindekilerin önemini ortaya koyuyor. Modelin söylediği şey, basit şekilde şu: N bireye sahip bir grup var. Her bireyin kendine has bir eşiği var; bu eşik x bireyi için Tx ise, eğer Tx kişi aynı şeyi yaparsa, x kişisi de yapar. Toplu eylem aşağıdaki şartlar sağlandığında daha olasıdır: eşiğin düşük […]

Schelling’in Ayrışma Modeli

Orijinal adı Schelling’s Segregation Model olan model, insanların bir arada yaşamasının belli kriterlere bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Irk, din, yaş, etnik köken, dil vb. kriterler, insanların yaşayacakları çevreyi seçmelerinde önemli birer etken. Çıkarılan haritalarda ise, birbirine benzeyen insanların aynı çevrede yaşamaya eğilimli oldukları görülmüş. Thomas Schelling ise bu ayrışmayı benzerlik yönünden tanımlayan bir model yaratmış […]

%d bloggers like this: